Međunarodni STOMATOLOŠKI SIMPOZIJUM

Dragi prijatelji,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas obavestimo da će Udruženje za savremenu stomatologiju Srbije (USSS) organizovati Međunarodni stomatološki simpozijum 16. i 17. juna 2023. godine u hotelu Mona Plaza na Zlatiboru.

Simpozijum će okupiti eminentne stručnjake stomatologije iz Srbije i inostranstva, koji će svoja znanja, iskustva i savete kroz predavanja, radionice i diskusije podeliti sa svim učesnicima skupa. Učesnici će imati priliku da u sklopu simpozijuma posete i izložbu stomatološke opreme i materijala.

Nadamo se daćete prepoznati kvalitet i nivo samog skupa, te uzeti učešće i time doprineti još boljoj organizaciji i kvalitetu simpozijuma.

Zdravstveni savet Srbije akreditovao je naš Međunarodni simpozijum stomatologa “Trendovi u stomatologiji” koji se održava 16 i 17.06.2023. na Zlatiboru, pod akreditacionim brojem V-1767/23-II za stomatologe, lekare, medicinske i stomatološke sestre i zubne tehničare sa 6 bodova za učesnike skupa, sa 7 za apstrakte i poster prezentaciju i sa 9 za usmenu prezentaciju.

Radujemo se vašem prisutvu i zajedničkoj saradnji.

Srdačan pozdrav,

Udruženje za savremenu stomatologiju Srbije

Prof.dr Vojislav Leković
Predsednik Simpozijuma

Prof. dr Vitomir S. Konstantinović
Predsednik Naučnog odbora

Dr Miloš Marinković
Predsednik Organizacionog odbora

Program

Predstavljamo Vam program I Međunarodnog stomatološkog simpozijuma.

Vreme

Predavanje

Predavač

Registracija učesnika

Svečano otvaranje Simpozijuma, pozdravna reč

Digitalno i analogno – i slično i različito

Prof.dr Danimir Jevremović

Kompleksne protetske rekonstrukcije zagriza- sinergija funkcije i estetike

Univ.Ass.dr Lana Zupančić Čepić

Registrat međuviličnih odnosa – put u uspjeh ili neuspjeh

dr Siniša Kovačević

Diskusija

Sore Gums? How can you tell whether it is a potentially dangerous oral mucosal lesion or just a banal injury?

Assoc.-Prof. Priv-Doz. DDR. Gabriella Dvorak

Guided Tissue Regeneration Using Autografts & Biomaterials : Initial Healing and Long- Term Results

dr. sci Jovana Mitikj

Sinergizam proteolitičkih enzima (tripsin, himotripsin i serapeptaze) u terapiji dentogenih infekcija

prof.dr Stevo Matijević

Diskusija

KAFE PAUZA-RUČAK

Dentalna implantologija u estetskoj regiji

dr sci. Samir Prohić

Implantoprotetska terapija u području gornjih sjekutića

dr Hrvoje Starčević

Da li je moguće trajno izlečiti periimplantitis?

Prof.dr Vitomir Konstantinović

Kratki implantati u postranom području vilica kao alternativa opsežnim augmentacijskim tehnikama za obnovu jako resorbiranih čeljusti

Mr.sci.dr. Amer Huskanović

Diskusija

Savremeni principi u estetskoj hirurgiji lica

Prim.dr sci.dr med. Aleksandar Oroz

Primena Hijaluronskih filera u estetskoj i rekonstruktivnoj medicini

Spec.dr sci.med. Ivan Spasić

Štetan uticaj duvanskog dima na oralno zdravlje i estetiku usne duplje. Da li postoji rešenje za smanjenje štetnosti?

mr sci.med. Ivana Eskić, spec.dr.stom.

Diskusija

Vreme

Predavanje

Predavač

Registracija

Irigacija u endodonciji- smernice i budući trendovi

Prof.dr Milica Popović

Rana terapija karijesa: koliko poštujemo savremene principe?

Prof.dr Tamara Perić

Vlaknima ojačani mostovi- znanstveni i klinički aspekt

Associate Prof. Аnja Baraba

Ortodoncija – dokle smo stigli i šta nas čeka?

Doc.dr Neda Stefanović

Specifične preventivne mere kod posebnih grupa pacijenata

dr Milena Milanović

Diskusija

Usmene/Poster prezentacije

Završna reč, podela sertifikata i popunjavanje evalucionog testa

Poštovane kolege,
Obaveštavamo Vas da je Zdravstveni savet Srbije akreditovao naš Međunarodni simpozijum stomatologa “Trendovi u stomatologiji” koji se održava 16 i 17.06.2023. na Zlatiboru,pod akreditacionim brojem V-1767/23-II za stomatologe, lekare,medicinske i stomatološke sestre i zubne tehničare sa 6 bodova za učesnike skupa, sa 7 za apstrakte i poster prezentaciju i sa 9 za usmenu prezentaciju.

Sponzori

Zahvaljujemo se svima koji su pomogli organizaciji ovog događaja.

Medijski sponzor

PRIJAVA

Drago nam je da želite da Vašim prisustvom upotpunite ovaj događaj.

KOntakt

Lokacija

Udruženje za savremenu stomatologiju Srbije – USSS
Dr Agostina Neta 14a Novi Beograd, Srbija

Email

Udruženje za savremenu stomatologiju Srbije | Sva prava zadržana. | @ 2023. |
Scroll to Top